Η φιλοσοφία της επιχείρησης

Δήλωση αποστολής του ομίλου επιχειρήσεων fischerΗ ραγδαία πρόοδος σε όλους σχεδόν τους τομείς της τεχνολογίας, οι ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες και αν μη τι άλλο η πολυαναφερόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας: Αυτές είναι οι έννοιες που σφραγίζουν την εποχή μας, της συνεχούς αλλαγής. Μια επιχείρηση όπως η δική μας - με την αξίωση να βρίσκεται μπροστά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της σε όλο τον κόσμο - δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές αυτές. Ακόμα περισσότερο: Θα πρέπει να διαμορφώνει ενεργά τις αλλαγές και ακόμη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προθυμία και την ικανότητα για αλλαγή.
Έχουμε αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο.
Βελτιώνουμε, πέρα από τα όρια τμημάτων, τομέων και χωρών, πρακτικές και διαδικασίες, προς μια συγχρονισμένη παραγωγή και λιτή διαχείριση.
Η βάση για αυτό βρίσκεται στις αξίες του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο επιφέρουμε αλλαγές, απαιτεί σαφείς στόχους (που μας δείχνουν το τί) και σαφείς αξίες (που μας δείχνουν τον τρόπο). Η δήλωση αποστολής βοηθά με τις κατευθυντήριες αρχές της, ώστε να μην παραστρατούμε. Αυτό ισχύει για τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουμε στο πλαίσιο των καθημερινών μας εργασιών, καθώς και για τη στρατηγική μας κατεύθυνση. «Να είστε μόνοι σας η αλλαγή που επιθυμείτε για αυτόν τον κόσμο», είχε πει ο Μαχάτμα Γκάντι. Κάθε μία/ένας από εμάς είναι απαραίτητη/ος. Και για τις ενέργειες του κάθε ατόμου, η δήλωση αποστολής είναι η βάση και η εξουσιοδότηση.
Klaus Fischer

Ο όμιλος επιχειρήσεων fischer


Ο όμιλος επιχειρήσεων fischer είναι ταυτισμένος με την οικογένεια Fischer και καθοδηγείται από ένα μέλος της.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, με προσανατολισμό το όφελος των πελατών και των χρηστών των προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό αποφεύγουμε σπατάλες και αυξάνουμε τη δημιουργία αξίας.
Οι τοποθεσίες των εγκαταστάσεων καθορίζονται από τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες καθώς και από τις ευκαιρίες της αγοράς, δίνοντας προτεραιότητα στις υπάρχουσες τοποθεσίες.
Τομείς δραστηριότητας και εμπορικά σήματα του ομίλου
Τα συστήματα στερεώσεων fischer παρέχουν ασφαλείς και οικονομικές στερεώσεις και συνδέσεις σε χρήστες σε όλο τον κόσμο.
Η fischer automotive systems (συστήματα αυτοκινήτων) αναπτύσσει και παράγει καινοτόμα προϊόντα.
Η fischertechnik (παιχνίδια κατασκευών) εμπνέει δημιουργικότητα και συνδέει τη μάθηση με το παιχνίδι.
Η fischer Consulting (υπηρεσίες συμβουλευτικής) συμβουλεύει εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες στην αποφυγή σπαταλών.
Ο όμιλος έχει εδραιωθεί πάνω σε ισχυρές μάρκες σε όλο τον κόσμο.

Ο στόχος


Αποκτούμε το κέρδος που απαιτείται για την επιτυχή περαιτέρω ανάπτυξη και για την μελλοντική ασφάλεια του ομίλου.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και διατηρούμε θέσεις εργασίας και κερδίζουμε τόκους επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Θεσπίζουμε και εφαρμόζουμε στρατηγικές και αντίστοιχα μέτρα δημιουργίας αξίας.

Οι αξίες του ομίλου επιχειρήσεων fischer


Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες βασίζονται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

  • καινοτομία. Σκεφτόμαστε και δρούμε στο πλαίσιο συνεχών βελτιώσεων και ανανεώσεων σε όλους τους τομείς της εταιρείας, είμαστε ανοιχτοί σε νέες εξελίξεις και έτοιμοι για αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε περαιτέρω οφέλη τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.
  • υπευθυνότητα. Κάθε ένας από μας συμβάλλει ενεργά στην επιτυχία του ομίλου. Δεσμευόμαστε απέναντι στην παραγωγικότητα, την αξιοκρατία και την επίτευξη των στόχων του ομίλου και υποστηρίζουμε τις δραστηριότητές μας.
  • σοβαρότητα. Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στις αξίες, με αυτοκριτική και αξιοπιστία. Σεβόμαστε τα όποια δικαιώματα, κοινωνικά πρότυπα και τους άλλους πολιτισμούς και περιμένουμε από τους εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Θεσπίζουμε κανόνες και συμμορφωνόμαστε εμείς οι ίδιοι με αυτούς.

Από τους στόχους και τις αξίες μας πηγάζουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές, ως πρότυπα για την καθημερινή μας εργασία και την επιτυχή διαμόρφωση του μέλλοντος. Οι αξίες είναι θεμελιώδεις και ακλόνητες. Προσαρμόζουμε τις προκύπτουσες κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Οι ακόλουθες υποχρεώσεις ισχύουν ως εκ τούτου για όλα τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εταιρεία:

Οι συνεργάτες μας


Στο πλαίσιο των εργασιών και των αξιών μας, εμπλουτίζουμε τον όμιλο με ποικιλομορφία.
Συμμετέχουμε ενεργά και υπεύθυνα στις διαδικασίες αλλαγών.
Τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούμε από τους εαυτούς μας είναι προσανατολισμός στην αποτελεσματικότητα, πίστη, αξιοπιστία, επίγνωση των κινδύνων, ευελιξία και κινητικότητα.
Αναλαμβάνουμε δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης και συμμετέχουμε στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
για να εξασφαλίζουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τις μελλοντικές προκλήσεις.
Προκειμένου να συμβάλουμε με ένα βιώσιμο τρόπο στην επιτυχία του ομίλου, βλέπουμε την προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη ως μια συνεχή διαδικασία. Αυτό το πιστεύουμε και με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης στον εργασιακό μας χώρο, ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η διαχείριση του ομίλου


Ενθαρρύνουμε και αναμένουμε απόδοση, γιατί οι εργαζόμενοι, που είναι προσανατολισμένοι στο στόχο και έχουν αξίες, είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία. Έτσι, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιχείρησης.
Για τη συνεχή μας βελτίωση μετρούμε την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας μας με τα κριτήρια του μοντέλου αυτού.
Συμφωνούμε στόχους, εναρμονισμένους με τις αξίες μας, βάσει των επικρατουσών συνθηκών. Δίνουμε το παράδειγμα με συγκεκριμένη και αξιοκρατική συμπεριφορά διαχείρισης. Δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην ολοκληρωμένη, έγκαιρη και με προσανατολισμό στον αποδέκτη πληροφόρηση καθώς και στην ανάλογη επαναπληροφόρηση.
Παρέχουμε στους εργαζομένους μας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και τους υποστηρίζουμε με κατάλληλα μέτρα. Ενθαρρύνουμε την ομαδική εργασία, όπου αυτό υπόσχεται καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ατομική προσπάθεια.
Εφαρμόζουμε ένα σύστημα αμοιβών με βάση την απόδοση και αναπτύσσουμε βιώσιμες οργανωτικές δομές και μεθόδους εργασίας.

Οι σχέσεις μεταξύ μας


Εκτιμούμε ο ένας τη συμβολή του άλλου στο πλαίσιο της προσωπικής και πολιτισμικής μας ποικιλομορφίας. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες.
Μεταδίδουμε τις πληροφορίες με έγκαιρο και ολοκληρωμένο τρόπο, αντιλαμβανόμαστε τους επαίνους και τις επικρίσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη και οικοδομούμε τις σχέσεις μας με σωστό και υπεύθυνο τρόπο.

Προϊόντα και υπηρεσίες


Διαθέτοντας τις καλύτερες λύσεις, παρέχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία στους τους πελάτες, τους χρήστες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ώστε να επιτύχουν στο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον.
Ως εκ τούτου, παρέχουμε τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες στο σωστό μέτρο, τη σωστή στιγμή, στο σωστό τόπο, στη σωστή ποιότητα και στη συμφωνηθείσα τιμή.
Για το επιτύχουμε αυτό ενεργοποιούμε ενεργά και έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Η ποιότητα, η απόδοση και η ευχρηστία είναι εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές.
Εφαρμόζουμε μια ενεργή διεθνή πολιτική προστασίας εμπορικών σημάτων.

Οι σχέσεις με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους
Ενεργούμε με αξιοπιστία και συνέπεια, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, τους χρήστες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους με πνεύμα εμπιστοσύνης και τους συμπεριλαμβάνουμε στο σχεδιασμό και τις δράσεις μας για συνεχή βελτίωση και ανανέωση.
Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε πελάτες, χρήστες και επιχειρηματικούς εταίρους και να δημιουργούμε κοινά οφέλη.

Η κοινωνική μας ευθύνη
Έχουμε επίγνωση της κοινωνικής μας ευθύνης.
Ως όμιλος επιχειρήσεων πιστεύουμε στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και της ελεύθερης αγοράς.
Εκπρόσωποι της εταιρείας συμμετέχουν, στο μέτρο του δυνατού, σε κατάλληλες επιτροπές, εταιρείες και ενώσεις.
Διατηρούμε σχέσεις με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.
Σεβόμαστε τα δικαιώματα και την προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και αναμένουμε τον ίδιο σεβασμό προς εμάς.
Μέσω της ενεργούς διαχείρισης του περιβάλλοντος, συνεισφέρουμε στο να παραμείνει το περιβάλλον υγιές για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.
Επενδύουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση και στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και υποστηρίζουμε εξωτερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το μέλλον


Στόχος μας είναι βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη.
Μέσα από μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης και καινοτομίας, σε όλους τους τομείς του ομίλου, συδιαμορφώνουμε ενεργά τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προς όφελος της ανταγωνιστικής μας θέσης και της επιτυχίας του ομίλου μας.
Υποστηρίζουμε την ουσιαστική έρευνα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, όποτε αυτές βρίσκονται σε συνάφεια με τους εταιρικούς μας στόχους και τις αξίες μας.